Veiligheid ?

Volgens de Veiligheidsmonitor van Binnenlandse Zaken voelt de Belg zich opnieuw veiliger. "Het onveiligheidsgevoel ebt weg. De Belg - en vooral de Vlaming - voelt zich weer een pak veiliger dan enkele jaren geleden. Vooral de lokale politieagenten worden geapprecieerd."

Uit de enquete wordt zelfs afgeleid dat de politiehervorming geslaagd is en dat negen op de tien Belgen vinden dat de politiediensten "goed" tot "heel goed" werken.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=7D2IUC8E&word=belg+voelt+zich+opnieuw+veiliger.

Ah ja ? Ik zie nog altijd even weinig blauw op straat ; er zijn hoe langer hoe meer buurten waar ik na valavond niet durf gaan ; ik doe mijn deur na donker voor niemand open, en ik hoor overal ongeveer het tegenovergestelde van wat de enquete beweert. Probeer eens aangifte te gaan doen van een kleine diefstal of zelfs van een aggressie. Good luck !

En de kwaliteiten van de politie ?

Ongeveer 50 % van de ondervraagden vinden dat de agenten zich "heel veel" inzetten voor hun job ; vijftig % vinden dus ook dat ze zich "een beetje", "niet echt" of "helemaal niet" inzetten voor hun job. In mijn wiskunde is dat nog altijd een op twee agenten die zijn / haar werk niet naar behoren doet - of tenminste die indruk geeft aan het publiek.

Iets minder dan 50 % van de ondervraagden vindt dat de politie haar verantwoordelijkheid neemt : de perceptie is dus dat iets meer dan de helft dat niet doet.

Een dikke 40 % vindt dat de politie ten dienste staat van de burger ; een kleine 60 % vindt dus van niet.

Iets minder dan 40 % vindt dat de politie goede contacten legt met de burger, en minder dan 40 % vindt dat ze iedereen op gelijke voet behandelt.

De criminaliteitsstatistieken dalen, maar de statistieken van het percentage niet aangegeven misdrijven tegen goederen en tegen personen spreken boekdelen.

Nee, dames en heren van de politie, en van het ministerie , er is nog véél werk aan de winkel !

No comments: