Missie

In De Standaard van vandaag lees ik dat een delegatie kamerleden onder leiding van de kamervoorzitterop haar missie in Bosnië - Herzegovina tot belangwekkende conclusies is gekomen.

Ik citeer : "Zo lijkt iedereen het erover eens dat het versnipperde en zeer complexe land veel baat kan hebben bij een toetreding tot de Europese Unie." Een magnanieme stellingname. En welk belang heeft de EU bij het bijtreden van dat kruitvat ?

Na deze opmerkelijke uitspraak volgt er nog een tweede, even opmerkelijk. Maar die lees je beter in de krant.

No comments: