Voorspellen

Lees : http://netto.tijd.be/actua/buitenland/Economie_voorspellen_met_de_sterren-.8206060-1913.art.

Economie voorspellen met de sterren ? De Tijd doet er lichtjes meewarig over. Ik vraag me af waarom ? Die voorspellingen zijn waarschijnlijk even correct als die van de meest gecompliceerde econometrische modellen. En over de voorspellongen van de economische guru's zal ik maar zwijgen. Het orakel van Delphi was waarschijnlijk veel betrouwbaarder.

No comments: