Varia locale geschiedenis

28 november 1668 te Pamel :

"De schepenbank heeft 's zondags na de mis laten omroepen door de officier dat iedereen de cijfers van de schade moest aangeven, geleden van 28 mei ll. tot op de dag van de "peijs" of de vrede tussen Spanje en Frankrijk. Tot 4 juni immers hadden de Fransen langs de Dender gelegen. De meersen waren afgegraasd, de soldaten hadden geroofd en geplunderd, sommige Pamelaars waren zelfs uit hu huizen gevlucht. De griffier heeft later alle posten samengerekend : de totale schade beliep 9091 gulden."

Maar 80 jaar later was het ook prijs :

26 november 1748 te Pamel :

"Op last van burggraaf Du Chayla, commandant-generaal van de Franse legers die ons land nog eens onder de voet hebben gelopen, schrijft hoofdmeier F. J. Vanderlinden aan de schepenen van Pamel dat ze hout moesten leveren aan de troepen die binnen de gemeenten hun winterkwartier hebben opgeslagen. Hout dat moest dienen voor de bivakvuren."

Het hield bijna nooit op ...

Uit : "Eeuwigdurend Pamels Kalender" van Gerard Van Herreweghen, DF Klokje, Extra Nummer 1979.

No comments: