Media

Ik ken de man en zijn werk niet. Ik vind het zeer eigenaardig dat hij zijn gepland ontslag (pensionering) eerst aan zijn collega's meedeelt en niet aan zijn bazen, want wie betaalt tenslotte zijn wedde ?

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=CU2HCR8A.

Maar hij zegt wel zinnige dingen, hoewel anderen dat wel nestbevuiling zullen noemen.

'Het gaat niet over mij. Het gaat over de weg die de media in het algemeen gekozen hebben. Het venster op de wereld dat de journalistiek zou moeten bieden, staat niet langer open. Er gaat veel te veel aandacht naar allerlei weetjes en wissewasjes, en dat gaat ten koste van de berichtgeving over grote ontwikkelingen die er werkelijk toe doen.'

'Men heeft in de voorbije maanden het Journaal eens geopend met de aankondiging dat F.C. Kampioenen ermee gaat ophouden. Met een verhaal over een kind dat door een hond gebeten werd. Met een item over de sneeuw die niet gevallen was, terwijl dat nochtans voorspeld was. Ik vind dat desinformatie, want voor zulke berichten gebruikt men tijd die aan belangrijker nieuws, dat de mensen van ons verwachten, zou moeten worden besteed.'

No comments: