Inzicht

De oud-voorzitter van het Internationaal Muntfonds IMF, Michel Camdessus, werd geïnterviewd voor Tertio.

Enkele citaten :

"Als we nu niet hervormen, riskeren we exact dezelfde problemen."

"Deze crisis gaat ook over ons gedrag. Geleidelijk aan zijn we allemaal slaaf geworden van koning geld. Meer verdienen om meer te consumeren leek het enige levensdoel. Daar moeten we vanaf. Alle economische actoren - consumenten, spaarders, ondernemingen, regeringen - moeten streven naar een nieuw economisch model. Het winstprincipe en de markt moeten niet worden afgeschaft, maar ze moeten worden gecorrigeerd met elementen van solidaritiet en gratuïteit."

En op de vraag of de crisis voorbij is :

"Helemaal niet. We hebben allemaal de neiging een conjuncturele herneming van de economie te verwarren met een echte heropleving. Wat we momenteel zien, is welkom, maar het is vooral de vrucht van de collectieve inspanningen van de regeringen om de economische machine weer aan de praat te krijgen. Er zijn veel begeleidende sociale maatregelen die ervoor zorgen dat ook de koopkracht van werklozen niet dramatisch daalt. Dat is allemaal goed, het is daarom nog niet het einde van de crisis. We gaan er te gemakkelijk van uit dat deze crisis een 'V-vorm' vertoont, maar misschien is het wel een 'W' : na een kleine heropleving volgt dan een nieuwe inzinking."

Nog veel meer lezenswaardigs in Tertio nr 505 van 14 october.

Alleen is het spijtig dat dit soort mensen pas het licht zien (of de waarheid onder ogen kunnen en mogen zien) op het ogenblik dat ze al lang met pensioen zijn. Velen menen immers dat het IMF dat hij geleid heeft zéér bijgedragen heeft aan de scheefgroeiing van de economie in de laatste decennia ... maar toen hoorden we hem niet.

No comments: