Sociaal houvast

Wanneer Bart De Wever niet arrogant doordramt over de Flaamse onafhankelijkheid blijken zijn inzichten soms best te pruimen.

"Zonder zelfbeheersing vanuit een evenwichtig normbesef en zonder social controle, blijft er alleen nog de repressie van de overheid om slecht gedrag te beteugelen. ... Het is intussen zelfs zover moeten komen dat de grootste believers van de multiculturele samenleving hierom moeten smeken."

Een harde, maar grotendeels juiste analyse : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=452LMPOM&word=sociaal+houvast.

No comments: