Geloof

Ik wou hier niet reageren op de brief die de zogenaamd katholieke Chiro leiding aan de paus van Rome stuurde.

Maar op de website van de krant kwam er - in een avalanche van rotzooi - ook een prachtige reactie die de problemen van de rooms katholieke kerk on onze streken mijns inziens perfect omschrijft :

"Ze begrijpen alleen nog maar de neo-marxistische reductie van het christendom tot sociaal engagement, zoals hen dat door 'progressieve' leraars is ingefluisterd tijdens de ondermaatse geloofsverkondiging van de laatste decennia. "

Mooi ! En die leraars waren bij lange na niet alleen leken : ik luister nu nog soms met krullende tenen naar wat sommige priesters te vertellen hebben. Velen van hen hebben het kind met het badwater buitengegooid - overigens meestal met de beste voornemens. Maar, de weg naar de hel enz.

1 comment:

Anonymous said...

AMEN !