Privatisering

De zwarte pest van de overgang tussen de 20e en 21e eeuw. Nu moeten ook de bejaardentehuizen er meer en meer aan geloven.

'Commercialisering van de ouderenzorg kan uw oude dag ernstige schade toebrengen', zegt Kurt De Loor, voorzitter van een OCMW-rusthuis in Zottegem en Vlaams parlementslid voor sp.a.

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1070132/2010/02/20/Te-koop-uw-zuurverdiende-oude-dag.dhtml.

Een uitreiksel :

"Laat u geen blaasjes wijsmaken. Commercialisering van de ouderenzorg kan uw oude dag ernstige schade toebrengen! Commerciële initiatiefnemers en aandeelhouders willen winst. Liefst snel en véél. En na véél winst komt méér winst en schiet de dagprijs nog maar eens de hoogte in. En na méér winst komen besparingen op personeel. En daarna wordt vaak ingeboet aan kwaliteit.
Voor een commercieel rusthuis of vastgoedbedrijf telt op het einde van de dag het prijskaartje. Als hier en daar beknibbeld kan worden op het budget is dat een pluspunt. Minder personeelsleden, slechtere arbeidsvoorwaarden, een paar overuren meer, een bezuiniging op incontinentiemateriaal, de verwarming een paar graden naar beneden, weinig of geen animatiewerking, alles helpt. Verhalen van personeelsleden die op de vingers getikt worden omdat het aantal gebruikte pampers het commerciële ideaal overstijgt, zijn spijtig genoeg geen fictie meer.
Laat ons eerlijk zijn, commerciële initiatiefnemers zorgen niet voor u om uw mooie ogen of uw mooie grijze haren, maar om hun eigen oude dag en die van hun aandeelhouders veilig te stellen. Dat een openbaar rusthuis professioneel en efficiënt gerund moet worden is een evidentie. Maar privatisering en commercialisering is niet noodzakelijk gelijk aan efficiënt bestuur. Of zijn we de rusthuisbewoners die van vandaag op morgen op straat staan door een faillissement van hun home door wanbeheer, al vergeten?"

Privatisering van de ouderenzorg is een ramp in het kwadraat !

3 comments:

Pablo Carpintero said...

Sociale zekerheid in het algemeen is een basisopdracht van de overheid. Die kan en mag niet geprivatiseerd worden. Dan kunnen we evengoed de politie privatiseren, of de federale overheid !

Pablo Carpintero said...

De winst moet altijd en overal centraal staan : de mens is slechts een vervelend en spijtig genoeg noodzakelijk bijverschijnsel.

Hatelijke grabbelaars !

Pablo Carpintero said...

Indien ik sommige reacties op het artikel in De Morgen mag geloven moet je een idioot zijn om deze analyse te onderschrijven.

Indien dat het geval is, geef ik grif toe dat ik een dubbel en dwarse idioot ben, maar liever dat dan een kortzichtige graaier.