Belgische identiteit

Aanbevolen lectuur aan kortzinnigen en andere nationalisten : "De Belgische identiteit" van Geert Van Istendael.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=3H2M68EC&word=De+belgische+identiteit.

"Maar wat met de onoverzichtelijke ingezetenen van het ratjetoe dat België heet? Ik denk dat wij, Belgen, er alle belang bij hebben het enkelvoud van het woord identiteit af te schaffen. Wij zijn, ten eerste, gemeentenaren. Onverbeterlijke particularisten. Wij komen uit Gent of Turnhout of Charleroi en van nergens anders en dat laten we ook graag horen. West-Vlaming en Limburger zijn daar alleen maar een bijzonder geval van.

Ten tweede, de geschiedenis van onze vreedzame taalstrijd heeft ons tot Vlamingen en Walen gemaakt. Er zijn daarnaast nog wat kleinere identiteitskruimels, ik beperk me tot de hoofdlijnen. Ook die identiteiten, de Vlaamse, de Waalse, zijn artificieel. Voor 1830 bestonden ze eenvoudigweg niet. De Vlaming, zoals hij nu de wereld tegemoet treedt, is een nevenproduct van België. Dubbel kunstmatig dus. De Waal is op zijn beurt een nevenproduct van het nevenproduct Vlaming. De Waal is kunstmatig tot de derde macht. Zijn het twee krachtige identiteiten? Nauwelijks. Er wordt nogal wat afgevreeën over de taalgrens heen. In andere landen bekoop je dergelijke grensoverschrijdende fornicaties met de dood of in het gunstigste geval met gruwelijke verminking."

1 comment:

Pablo Carpintero said...

België is een (steeds minder) comfortabel samenmevingsverband en de flaamse nationalisten zijn een, zoniet de grootste ooprzaak van de teloorgang van ons land.

Kortzichtige *** !!