Kinderziekten

Gelezen in mijn kwaliteitskrant van vandaag :

"Als dokters de ongerustheid van ouders als een punt op hun checklijst hebben staan, vermindert de kans op een ernstig ziek kind van één op honderd, naar één op zes."

Een zeer merkwaardige toepassing van de statistiek ...

No comments: