Schande !!

Eerder toevallig gevonden op een niet erg Flaams gezinde blog. Lees : http://blog.marcelsel.com/archive/2010/02/08/peumans.html#comments.

Ik was niet thuis, en ik weet dus ook niet hoe de Flaamse media gereageerd hebben op deze uitspraken van de heer Peumans.

Dat voormelde "heer" niet aanwezig wou zijn op de receptie ter gelegenheid van de nationale feestdag getuigt niet van zijn principevastheid maar van zijn kortzinnigheid.

Maar nu is hij blijkbaar vele malen te ver gegaan !

Persoonlijk vind ik dat, indien de voornoemde "heer" werkelijk gezegd heeft wat in dat artikel vermeld wordt, hij niet langer waard is het Vlaamse parlement voor te zitten en hoogmoedig lessen uit te delen aan anderen. In mijn ogen is hij dat ook nooit geweest, en indien ons parlementair systeem van evenwichten er toe leidt dat dergelijke kwibussen zulke belangrijke functies innemen dan is er iets grondig verkeerd met ons bestuur. Dat belooft indien deze regio ooit onafhankelijk zou worden !!

Vijftig - zestig jaar na datum komen de "zwarten" en hun afstammelingen - nee, ook zij hebben niets geleerd - ons de les spellen en in ons gezicht spuwen. Ik gruwel er van ; ik beef bijna van verontwaardiging.

Meer zal ik hier niet over schrijven, want dit raakt me véél te diep.

2 comments:

Pablo Carpintero said...

Nog maar eens Peu-mans in Le Soir :

'Quand on se promène dans ma région, le sud du Limbourg, on vous épie derrière chaque rideau. En Wallonie, on vous salue, on offre « le verre de l’amitié ».'

Lees : http://archives.lesoir.be/le-president-du-parlement-flamand-se-reve-wallon_t-20100206-00T7LD.html?query=peumans&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-1&queryor=peumans&pos=3&all=66&nav=1.

Misschien is dat omdat ze hem in Limburg kennen en in Wallonië niet ?

piet azijn said...

Die man kan mij nooit ofte nooit vertegenwoordigen !