17 february 1916

Op die dag werd mijn nonkel Jozef Albert Neukermans geboren te Okegem. Hij was een van de vier broers van mijn moeder ; twee ervan stierven jong, de twee anderen stichtten een gezin en kregen elk twee kinderen : elk een jongen en een meisje.

Nonkel Jef werkte aan den ijzeren weg, zoals zijn vader en zijn broer. Volgens mijn moeder was hij in zijn jonge jaren wel een guitige plaagstok. Hij woonde met tante Maria en hun twee kinderen in Liedekerke, waar hij op 21 november 1994 overleed, gebroken door het verlies van zijn vrouw.

Ik heb met de twee overlevende broers van mijn moeder veel intens mooie contacten gehad toen ik in Okegem met vakantie was, en ik heb die contacten later ook bewaard en gekoesterd. Het waren twee heel verschillende mannen, maar beiden waren prachtmensen van wie ik veel geleerd en gehouden heb. En ik betreur het nog immer dat ik mijn nonkels Kamiel en Paul nooit gekend heb.

Ik zal nooit de bezoeken vergeten bij nonkel Jef en tante Maria tijdens de grote vakantie. We beluisterden samen de radioreportages van de Ronde van Frankrijk - natuurlijk met de nodige commentaar. En ik vergeet nooit de manier waarop hij intens kon genieten van de licht gepeperde moppen van zijn schoolgaande neven.

Hij ruste in vrede met zijn vrouw en zijn enkele maanden geleden schielijk overleden kleindochter.

No comments: