Brussel, pardon Bruxelles

Zelfs een unitarist als ik krijgt het soms moeilijk, bij voorbeeld wanneer ik zie en hoor hoe bekrompen de Brusselse baronnen, inclusief "faits divers" Thielemans, Picqué en andere Moreaux (wie is er hysterisch ?) reageren op de onmiskenbare onveiligheid in hun domeinen.
En het is natuurlijk ook omdat er absoluut geen veiligheidsprobleem is dat honderden politiemensen manifesteren voor het Brussels gerechtsgebouw.
Zie : http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1062574/2010/02/03/Politie-voert-actie-voor-gerechtsgebouw-in-Brussel.dhtml. Of zijn dat ook allemaal slechtmenende flamins die daar samentroepen ?

Toch is het zo dat beide zijden enige kwaadwilligheid ten toon spreiden. Lees de analyse van Yves Desmet op :
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1062484/2010/02/03/Noppes.dhtml.

Het probleem is niet nieuw maar het is wel echt en fundamenteel. Terecht schrijft Desmet dat er nu veel over en weer geroepen wordt en dat de kans groot is dat er weer niets gebeurt : een evidente oplossing ligt zeker niet voor de hand, en een korte termijnoplossing is onbestaande. Wie het tegendeel beweert dom is of kwaadwillig. Maar dat betekent niet dat er niets moet gebeuren.

Ook de langste tocht begint met een eerste stap.

2 comments:

Anonymous said...

Good day, sun shines!
There have were times of troubles when I didn't know about opportunities of getting high yields on investments. I was a dump and downright stupid person.
I have never thought that there weren't any need in big starting capital.
Nowadays, I feel good, I started take up real income.
It gets down to choose a correct partner who uses your funds in a right way - that is incorporate it in real business, and shares the income with me.

You can get interested, if there are such firms? I have to tell the truth, YES, there are. Please get to know about one of them:
http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

Pablo Carpintero said...

In voormelde reactie staat één zinnige zinsnede : die komt van een "dump" and downright stupid person.

En zeggen dat er waarschijnlijk gretigaards zijn die daar intrappen !