Euro ?

Er wordt in de media hoe langer hoe meer geschreven over de problematische (?) toekomst van de euro.

Eigenlijk is de volgende commentaar de enig zinnige :

"Ik kan me nog altijd niets voorstellen bij een uiteenspatten van de euro. Maar er zijn de laatste jaren nog wel een paar dingen gebeurd die ik me niet kon voorstellen..."

Lees : http://speelsmaarserieus.blogspot.com/2010/02/de-euro-bis.html.

No comments: