Die onmogelijke Leonard toch ...

De weekend editie van De Standaard "wijdt" nog maar eens een artikel van drie bladzijden aan mgr Léonard.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=FN2MR7OU&word=%22de+kerk+is+geen+democratie%22.

Het zal mijn lezers niet verbazen dat het gesteld is in een politiek correcte toonaard, en dat Léonard er dus niet echt goed uitkomt. Blijkbaar kan die man niets goeds doen voor het plebs van de media. Ik word zo stilaan ziek van dat soort "informatie". Toch enkele aanmerkingen :

-- In de titel : "Léonard, de aartsbisschop om wie niemand heeft gevraagd" en in de tekst : "Waarom heeft Rome een man benoemd op wie weinigen in België zaten te wachten?". Schitterend genuanceerde zinsneden, die mij terloops tot een nulliteit en tot niemand bestempelen.

-- In de titel, in koeien van letters : "De kerk is geen democratie". Schitterend inzicht : dat weten we pas sedert 2000 jaar !

-- En nog : "Terwijl Danneels de voorbije decennia bij de Belgische publieke opinie steeds populairder werd, taande zijn ster in het Vaticaan". Zit er al geen mogelijke aanwijzing over de problemen van de kerk in dit land in het onmiskenbaar feit dat de man die de kerk moest leiden in een totaal geseculizeerde wereld steeds populairder werd ? De kerk draait niet om populariteit ! En niet om modieuze verschijnselen.

Laat Léonard nu eindelijk eens met rust : laat hem zijn job doen, en indien hij verklaringen aflegt die jullie niet bevallen, ignoreer hem dan. Zijn preken gelden immers alleen voor zijn volgens jullie weinige tochtgenoten, niet voor de maatschappij in het algemeen, of ... is zijn mogelijke invloed toch nog veel groter dan jullie willen toegeven ?

No comments: