Modern

Toevallig gevonden in het juist verschenen "Edelen en leenmannen van Vlaanderen 1437" door P. A. Donche.

Een vijftiende eeuwse vooraanstaande met zéér moderne opvattingen :

Jan van der Kethulle, seigneur de la Haverye, werd vermoedelijk te Pittem geboren rond 1361. Hij was secretaris en later raadsheer van Philips de Stoute, Jan zonder Vrees en Philips de Goede, hertogen van Bourgondië en bewaarder van de oorkonden van Vlaanderen.

En nu komt het : "Op 25 mei 1432 huwde hij te Gent de 34 jaar jongere Elisabeth Eebins, na minstens 20 jaar er een gezin met kinderen mee gevormd te hebben."

De man was dan vermoedelijk meer dan 70 jaar oud. En veel goed heeft het hem niet gedaan, want hij overleed zowat een jaar later op 28 augustus 1433. Misschien wou hij op zijn oude dag zijn zieleheil verzekeren ?

No comments: