Eenmaking

Alle Vlaamse partijen staan (terecht) op hun achterste poten in verband met het catastrofaal beleid in Brussel.

Criminoloog Brice De Ruyter vindt : "In een klein land als België is een wat centralere aanpak geen overbodige luxe" en "De criminaliteitsproblematiek stopt toch niet aan de grens van een zone".

Nog over de Brusselse politiezones : "Vooreerst maakt de versnippering het moeilijk het moeilijk de capaciteit optimaal te benutten Al die zones hebben gemeenschappelijke diensten. Je kunt die beter één keer dan zes keer organiseren."

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6T2LMNPV&word=%22brice+de+ruyver%22.

Wat een evidentie lijkt voor de organisatie van de politie in Brussel, is dat niet op het niveau van de organisatie van het piepkleine België. Waarom is staatskundige versnippering het na te streven hoogste goed, en de politionele versnippering de bron van veel miserie ?

No comments: