Vlaams

Lees Yves Desmet in De Morgen : http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1076858/2010/03/08/Vlaams.dhtml
over bekrompen Flaamse maatregelen : zie ook mijn recente post "Sovjetrepubliek".

Een paar uitreiksels :


"Jammer genoeg is die taalvereiste bij een aantal beleidsmakers niet zozeer een hulpmiddel tot harmonieuzer samenleven maar meer het omgekeerde: een poging tot uitsluiting van in oorsprong anderstaligen." ...

"Soms gaat die benauwdheid over in bekrompenheid, zoals het gemeentebestuur van Halle onlangs bewees, toen het twee - Vlaamse - deelnemers van het programma Mijn Restaurant moreel verplichtte om toch vooral niet de Franstalige benaming 'Les Deux' aan hun etablissement te geven.

Het blijft verbazing wekken hoe een deel van de Vlamingen - meestal dat deel dat onafgebroken verwijst naar de numerieke meerderheid en de grotere economische rijkdom van hun regio - de intrede van enkele anderstaligen als een soort dodelijk levensgevaar voor dat Vlaanderen beschouwt. " ...

"Dat hetzelfde Vlaanderen op die manier van langsom meer imagoschade lijdt in het nabije en verre buitenland als een bekrompen, op zichzelf teruggetrokken en eentalige regio en zo ook buitenlandse investeerders ontmoedigt, zal deze Vlamingen worst wezen. Zolang we maar onder ons zijn."

2 comments:

Pablo Carpintero said...

De auteur zinspeelt even op de Vlaamse volksverhuizing naar Benidorm. Misschien zou de Spaanse overheid ook maar zo'n regel moeten instellen : het kot zou te klein zijn !

Anonymous said...

Benauwd, bekrompen of ronduit achterlijk ?