Nog maar eens banksters

Toevallig meegepikt :

In het maartnummer van het maandblad De Gids op Maatschappelijk Gebied is Gilbert De Swert, het vroegere hoofd van de ACV-studiedienst, bijzonder scherp voor de banken die veel geld verdienen aan de schulden van de overheden.

“De financiële bankencrisis is de budgettaire landencrisis geworden”, schrijft De Swert. “Voor grootbanken en hun tros rating agentschappen is staatsschuld hogelijk lucratief. [...] Zonder de schulden van Portugal, Italië, Ierland, Griekenland, Spanje en nog vele andere landen in de wereld (waaronder België) zouden grootbanken niet kunnen floreren, en zouden banksters niet over winsten, premies en bonussen kunnen jubelen. [...] Privé rating agentschappen volgen nauwgezet de performance van die landen en leggen als twijfels rijzen een risicotoeslag bovenop de interest van de staatsschuld. Gevolg: de staatsschuld wordt hoger, de winst van de banken ook.”

Dat is precies wat nu gebeurt met de kredietwaardigheid van Portugal. Besluit van De Swert:

“Het geld dat banken gekregen hebben uit de nationale schatkisten en van de Europese Centrale Bank, gebruiken ze nu om de overheidsobligaties te kopen die landen moeten uitschrijven om de immense kosten te dekken van de bankenredding en de daarna volgende recessie. De banken weten zich met deze financiële carrousel verzekerd van goede zaken.”

Lees : http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/24/hebzucht-van-banken-doet-euro-wankelen.

De goede man overdrijft misschien wel een beetje, maar ik zou er toch geen euro op verwedden !

No comments: