Bekrompen en dom

"Gaston Geens zei ooit dat wat we zelf zullen doen we ook beter zullen doen. Hij kon geen slechtere voorspelling maken. De Vlaamse decreten die de woonvrijheid beperken, behoren tot de domste uitvindingen waartoe Vlaanderen tot nu toe in staat is geweest. Het zijn decreten die Vlaanderen heel veel schade zullen berokkenen. Het wordt tijd dat we ons losmaken van een Vlaams nationalisme dat aan de basis ligt van deze decreten; een nationalisme dat zich nog niet heeft losgerukt uit de mythes van het verleden."

Lees Paul De Grauwe's analyse in :
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1086189/2010/03/29/De-schade-die-Vlaanderen-zichzelf-berokkent.dhtml.

Amen ! Amen !! Amen !!!

No comments: