Stom verbaasd

Ik was stom verbaasd toen ik las dat gewezen minister Kathleen Van Brempt zich afvroeg : "Waarom wel voor banksector en niet voor Opel?"

Lees :
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1078652/2010/03/11/Van-Brempt-Waarom-wel-voor-banksector-en-niet-voor-Opel.dhtml.

Eenieder weet hoe zeer ik de banksector bemin. Maar zonder de banksector stuikt de economie finaal in mekaar. Dat kan zeker niet gezegd worden over Opel. En de staat en de EU dienen onder meer om een gezonde economische infrastructuur uit te bouwen, niet om toekomstige "lame ducks" in leven te houden.

Dat gezegd zijnde zijn er inderdaad zéér goede redenen voor de EU om GM fors aan te pakken. Maar de vergelijking met de banksector loopt mijns inziens mank.

No comments: