Toeval

Louter toevallig - ik was aan het grasduinen in http://gent-door-de-jaren.be/ - vind ik op Google Books :

"Nieuwen utilen almanach en wegwijzer der stad Gend in 't bezonder, en van de provincie van Oost-Vlaenderen in het algemeyn" uit het jaar 1824. De Google copij werd gemaakt van het exemplaar van de New York Public Library.

Een goudmijn van meestal nutteloze en toch fascinerende weetjes, waar ik zeker zal uit putten.

Scroll down to read - there are a few black or white pages before the book starts.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Dit volume uit 1824 was al de
54ste jaargang, maar voor zover ik weet - en ik heb dit niet gecheckt - is het het eerste dat op Google beland is.