Vertragingen

"Het spoorverkeer ondervindt rond 7.30 uur weinig hinder van de aangekondigde langzaamaanacties. Enkel in de Brusselse stations is er een opvallend groot aantal treinen dat met vertraging vertrekt. In de provinciehoofdsteden zijn er amper vertragingen."

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B36753564100315.

Houden ze ons daar echt voor onnozelaars ? Treinen die te laat uit Brussel vertrekken komen ook te laat aan op hun bestemming, en het ongemak deint uit. De vorige mededeling is dus zeer waarschijnlijk irrelevant.

No comments: