Europa ?

Lees : volgt later. Het archief is weer even onbereikbaar.

"Het fundamentele probleem voor het Europees project is dat het draagvlak voor solidariteit ondermijnd wordt door politici met een schaamteloos populistisch discours dat het eigenbelang voor het algemene belang zet. In een geatomiseerde samenleving, waarin de mens als individu zonder banden als hoogste ideaal wordt gepropageerd, is er weinig plaats voor een solidair project als het Europese."

Vervang "Europees" door "Belgisch". Meer moet dat niet zijn.

2 comments:

Pablo Carpintero said...

Het archief is nog altijd onbeschikbaar. Het zal wel aan mijn pc liggen zeker ?

Pablo Carpintero said...

Nu is het wel toegankelijk : na bijna vier dagen !

De referentie is : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GA2O4UAQ&word=%22ieder+voor+zich%22.