Schuldigen

De schuldigen van de eerste diepe crisis die we nog aan het doorworstelen zijn speculanten en bankiers. Hun drijfveer is onbegrensde hebzucht.

De schuld van de tweede crisis die zo stilaan aan het openbarsten is moeten we zoeken in de kortzichtige, nationalistische oneerlijkheid en reflexen van bepaalde regeringen ; en ik kijk éérst naar het Zuiden, en dan pas naar het Oosten, hoewel die het blijkbaar niet kunnen laten om op geregelde tijden te tonen dat ze menen baas te zijn in Europa. Maar ja, dat zit er in gebakken zeker ?

En wie betaalt ? Dat is eigenlijk de enige echt overbodige vraag, want het antwoord is onveranderlijk : jan modaal, jan met de pet, joe sixpack.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Afwenden van de tweede crisis :

solidariteit met imperialisten of solidariteit met (de opvolgers van) afzetters ?

Wait and see ...