Wonen in eigen streek

In De Standaard van gisteren schrijft Marc Reynebeau : "In Vlaanderen let u beter op uw woorden".

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=RI2NQHBR&word=In+Vlaanderen+let+u+beter+op+uw+woorden.

Spijtig genoeg krijgt de man zo stilaan letterlijk gelijk en glijden wij af naar wat de International Herald Tribune "geweldloos fascisme" noemde, en hetgeen op zijn minst zware discriminatie lijkt. En bijkomende "pest" regeltjes verlagen de prijs van de woningen niet voor hen die ze echt nodig hebben. Ah, die kleinzieligheid ...

Het artikel is geillustreerd met een foto van een zwart-gele affiche : "Vl.-Brabant is niet te koop" van het TAK. Een bewijs te meer dat die mensen decennia na de feiten aanlopen. Grote stukken van Vlaams Brabant zijn al lang verkocht, en komen nooit meer in Flaamse handen. De "olievlek" heeft onder meer al lang het Pajottenland bereikt. Dat proberen om te turnen heeft evenveel kans op succes als indien de Indianen nu zouden proberen om Manhattan opnieuw in handen te krijgen.

Het gevecht is al lang "verloren", eerst tegen de Franstaligen, nu tegen vreemde kapitaalskrachtigen. Dat die zich niet willen integreren of tenminste aanpassen is "à la limite" "onbeschoft" maar geen staatszaak. Persoonlijke vrijheid weet je wel.

En zijn er tenslotte in onze samenleving geen andere groepen "vreemdelingen" en zelfs allochtone Belgen die zich ook niet wensen aan te passen en daarin volop gesteund worden door een groot deel van de bevolking ?

No comments: