Dogma

Uit een lezersbrief in Le Soir :

"Un pays ou une entreprise avec une gestion saine n'a rien à craindre des spéculateurs."

Een roerend voorbeeld van het geloof in de vrije markt : pure horse manure. Speculatoren krijgen zelfs de best geleide ondernemingen plat ; lees de Amerikaanse economische en financiële geschiedenis. Gelukkig vinden zelfs speculatoren het risico soms iets te groot. Het is een puur afwegen tussen risico op verlies en meestal ongebreidelde hebzucht.

Vroeger werd ons voorgehouden dat wie braaf leefde en niet zondigde naar de hemel ging. Nu wordt ons verteld dat brave ondernemingen geen gevaar lopen om ter helle af te dalen.

De mensen denken dat ze kritischer geworden zijn : ze zijn nog altijd even goedgelovig, zij het op andere gebieden.

No comments: