Wat gebben we vandaah heleerd ?

Niets.

Het loon van de topman van de Deutsche Bank is verzesvoudigd in 2009.

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1080489/2010/03/16/Loon-topman-Deutsche-Bank-verzesvoudigt-in-2009.dhtml.

De man verdient dus dertig eurocent voor iedere seconde van het jaar, of hij nu "werkt", slaapt, op vakantie is, op het toilet zit, of niets doet. En zo zijn er duizenden en nog eens duizenden ...

Verdere commentaar overbodig.

2 comments:

pablo said...

Volgens sommige bronnen is het een bonus !

Lees : http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Deutsche_Bank_geeft_topman_bonus_van_9-55_miljoen_euro.8892750-433.art.

pablo said...

Lees Geert Noel :

"Waarom maken we het niet gewoon moeilijker om risicovolle winsten te maken, alleen duurzame winsten ? Een eenvoudig middel daartoe is de reserveratio’s van de banken te verhogen, hun kapitaal te verstevigen, en gevaarlijke producten (zoals CDS’en) aan banden te leggen. Winsten zullen dan in de eerste plaats moeten gereserveerd worden. En je neemt de voedingsbodem weg van speculatieve winsten. Twee vliegen in één klap.

Mijn voorstel is dus om bonussen alleen toe te laten als conservatieve kapitaalratio’s worden behaald. Tevens zou het raadzaam zijn deze bonussen een aantal jaren te blokkeren. Drie jaar bijvoorbeeld. Om zeker te zijn, dat de winsten duurzaam waren."

Op : http://www.econoshock.be/2010/bankbonussen/.