Deutschland, Deutschland über alles

Voor een interessante analyse over de evolutie van de rol die Duitsland speelt in Europa, lees http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GA2O4C1R onder de titel

"De Iron Lady spreekt tegenwoordig Duits. Hoe de Berlijnse motor van de Europese Unie aan het sputteren ging".

Een citaat :

"Vooral in Frankrijk, dat in het verleden samen met Duitsland altijd de motor van de Europese Unie was, zorgen de veranderingen in Berlijn voor koud zweet. In de Franse pers werd de Berlijnse hardnekkigheid van de afgelopen weken meer dan één keer op een nogal historisch beladen manier geïnterpreteerd. Hier en daar werd opgemerkt dat de vrees van voormalig president François Mitterrand dan toch was uitgekomen: dat Duitsland zich op een bepaald moment onvermijdelijk op zichzelf terugplooit, met alle gevaren van dien.

In Le Monde dook een merkwaardig zinnetje over Nicolas Sarkozy op: de president zou zich tegenover een vriend laten ontvallen hebben dat de Duitsers 'dus toch niet veranderd zijn'. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat ze te vuur en te zwaard over het continent zouden uitzwermen. Het verraadt wél de ergernis over de 'munthegemonie' die Berlijn lijkt na te streven."

Ik weet niet of de Duitse houding zich beperkt tot een munthegemonie. Ik heb voor mezelf al lang uitgemaakt dat de Duitsers niet veranderd zijn : zij beschouwen hun land nog altijd als het schitterende economische, politieke en culturele middelpunt van Europa. Hun arrogant superioriteitsgevoel is praktisch onaangetast : hun land moet een leidersrol spelen.

Frankrijk heeft een vergelijkbare houding, maar is tenminste veel minder aggressief : Frankrijk heeft in de laatste 150 jaar Europa geen drie keer in vuur en vlam gezet ...

Om te vermijden dat dit een vierde keer zou gebeuren werd Europa gesticht. Maar hoe sterker de Duitsers zich voelen, hoe minder ze zich zullen inzetten voor Europa. Indien Europa, of de euro, toch ontspoort, zullen we niet meer kunnen zeggen : "Wir haben es nicht gewusst".

No comments: