Opwarming van de aarde

Ik ben een agnosticus terzake, niet omdat ik niet geloof dat er opwarming is of kan zijn, maar omdat ik niet geloof in de statistische modellen die gebruikt worden : zelfs de meest ingewikkelde modellen kunnen niet meer zijn dan een extreme vereenvoudiging van de werkelijkheid.

Nu lees ik dat de aarde in de komende vijftig jaar nog veel meer gaat opwarmen dan tot nu toe werd verteld.

Niet alleen een boude prognose, maar ook een boude uitspraak. De auteurs beweren : "Met ons statistisch model is het mogelijk om heel snel een uitspraak te doen over hoeveel de aarde op een bepaalde plek warmer aan het worden is, zodat gerichte aanpak mogelijk is." Nou moe ...

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/5378/Global-Warming/article/detail/1077436/2010/03/09/Aarde-warmt-meer-dan-4-graden-op-komende-50-jaar.dhtml.

Maar dan lees ik ook dat de studie gemaakt werd door een paar Tilburgse econometristen. Geen kwaad woord over Tilburg, noch over econometristen (ahum). Toch voel ik mij ineens een pak geruster dan indien de prognose door professionele klimatologen zou zijn opgesteld.

Tot besluit een door en door gemene opmerking van een geboren "contrarian" : misschien, heel misschien is het wel omdat er met econometrische modellen zo weinig eer te halen is dat de beoefenaars van dit ambacht, deze kunst, zich nu wagen aan klimatologische prognoses ?

1 comment:

pablo said...

Lees ook : http://www.econoshock.be/2010/een-zuivere-lucht-en-een-warme-aarde/.