Verlies ...

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
Hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
Dat is het schone, dwaze kwaad
waar, na ons Here Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat.
(Marnix Gijsen).

No comments: