Ethisch reveil

Over het ethisch reveil van de nieuwe MBA'ers, lees :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=HF29MI3H&word=ethisch+reveil.

Ondertitel : "Aan de Harvard Business School wordt volop nagedacht om in de MBA meer aandacht te besteden aan ethisch, duurzaam en menselijk ondernemen. Plat opportunisme of een nieuw ethisch reveil ? Ook in de Belgische MBA-opleidingen leeft het onderwerp."

Als je het mij vraagt, plat opportunisme waaruit hopelijk, na een paar bijkomende schokken, een nieuw ethisch reveil kan groeien.

Ik weet uit ervaring dat in de Amerikaanse business cultuur het menselijke aspect totaal verwaarloosd en afgeschreven wordt. Uit discussies met uiterst correcte en charmante collegas leerde ik dat, wanneer menselijke aspecten aan bod komen, die altijd moeten onderdoen voor het belang van de business. En blijkbaar werd (en wordt) dat door bazen én personeel aanvaard ; dat maakt deel uit van the "American way of life".

Wanneer het belang van de business in het gedrang komt, veranderen charmante mensen in - voor Europese ogen onbegrijpelijke - bloeddorstige wolven en killers. Fijngevoeligheid is een "private sentiment" dat in de business geen plaats heeft. Dat zit in hun cultuur en vorming ingebakken. Dat verandert niet met één crisis of depressie.

No comments: