Nieuws van de dag

Uit krant en website :

-- het rapport van de bankencommissie is "keihard" voor sommige topbankiers die hun bedrijf nodeloos in de problemen brachten.

"Zij dienden enkel zichzelf" en : "de belangen van depositohouders, van kredietopnemers en kredietvragers, én het algemeen belang (gaan) voor op de belangen van de aandeelhouders, die slechts verstrekkers zijn van risicokapitaal". Stakeholders interest in plaats van shareholders interest - we kennen het liedje. Maar zelfs voor de aandeelhouders is het spelletje falikant afgelopen.

Indien ik een topbankier was zou ik nochtans een zucht van verlichting slaken : dit is een tik op de vingers, meer niet : dit zal hun levensstijl en hun bekrompen inzichten niet veranderen.

Tussen haakjes, toen ik vijftien, twintig jaar geleden over stakeholder value begon, zelfs in "verlichte" internationale kringen, werd ik als een "origineel" beschouwd. Nu is het begrip ingeburgerd, maar gebeurt er bijzonder weinig om het ook effectief toe te passen.


-- "Minister Karel De Gucht ... wil een ordemaatregel treffen tegen Fernand Koekelberg, de commissaris-generaal van de federale politie. Koekelberg zou voor drie maanden een deel van zijn bevoegdheden verliezen."

Kan het nog Belgischer ? Of de man heeft misdaan en dan moet hij geschorst of ontslagen worden, of hij wordt gezocht en dan is het tijd voor de politici om een gewetensonderzoek te doen en hun lamme spelletjes te staken.

Of misschien zijn beide partijen een "beetje zwanger" ?


-- "Jongste hongerstaker na 57 dagen in ziekenhuis". De 19-jarige student heeft slechts een doel voor ogen : "zijn studies afmaken". Hij is ervan overtuigd dat zijn toekomst in België ligt.

Nergens blijkt uit het artikel dat de jongen in zijn vaderland op een of ander gebied gevaar liep. Ook zou hij al vier of vijf jaar in ons land verblijven (?!).

Ik blijf bij mijn mening dat een rechtsstaat niet gechanteerd kan en mag worden. Wij kunnen en moeten weliswaar - als lovenswaardige uitzondering - mensen opnemen wiens leven in gevaar was in hun land van herkomst. Maar alle anderen, hoe sympatiek hun geval ook mag overkomen, hebben zich te houden aan de wet. En indien de wet niet goed is moet die op democratische wijze veranderd worden.

Dat respect voor de wet geldt ook voor diegenen die hun leven hier zelf in gevaar brengen.

1 comment:

pablo said...

Nog over de hongerstakers die meer dan eens geen asielzoekers maar economische goudzoekers zijn :

http://www.standaard.be/meningen/commentaar/index.aspx.