Ooit aan gedacht ?

Ik heb zo juist mijn huisdokter gezien, een van het snel slinkend ras van dienstbare mensen die nog huisbezoeken aflegt. Dat heeft mij even aan het dromen gezet.

Heb je er al ooit aan gedacht dat, in een niet zo ver verleden, het overgrote deel van onze voorouders in hun ganse leven geen dokter zagen en totaal afhankelijk waren van de remedies van kwakzalvers (indien ze die al konden betalen) en van volkse boerenwijsheid ?

Heb je er ooit aan gedacht hoe ze dikwijls machteloos en hulpeloos moesten toezien hoe hun geliefden crepeerden in helse pijnen met als enig medicijn hun gemompeld gebed ?

Heb je er ooit aan gedacht dat de meeste mensen met het eentonig voer dat het hunne was helse pijnen leden van zieke of verrotte kiezen toen ze nog geen dertig jaar oud waren ? Dat ze hun tanden dikwijls zelf met de meest primitieve middelen moesten trekken en soms stierven van de infecties die daar het gevolg van waren ? Beeld je eens in dat je niets anders meer kan eten dan een waterige pap ... maar dan zonder zout of suiker want dat waren luxe artikels ...

Heb je er ooit aan gedacht hoe ze is zelf gebouwde hutten woonden, waar de koude winden doorheen gierden. Mensen en eventuele huisdieren onder een dak voor de warmte ... Ik zelf heb nog de lemen vloeren geweten in schuren en stallen, maar vroeger was dat standaard in de meeste woonhuizen.

Heb je er ooit aan gedacht dat ze leefden op het ritme van de zon en het licht, want kaarsen en olielampjes waren een luxe ? Toen het donker werd en het vuur doofde (indien er al hout voor was) was de dag gedaan. Dan konden ze gaan slapen op een bed van stro of hooi, gedekt met lompen en vodden.

Heb je er ooit aan gedacht dat een bad een uitzonderlijke gebeurtenis was en dat de mensen dus "uren in het rond" stonken en geteisterd werden met schurft, en door ongedierte als luizen en wormen ?

En dan schrijf ik nog niets over bijgeloof, oorlog, epidemieen en hongersnood en - toen zoals nu - de willekeur van de groten der aarde ...

Jaja, die goede oude tijd ...

No comments: