Braambos

Al zappend zag ik vanmorgen dat het religieuze Braambos nu ook al een kookprogramma is met de bijna alomtegenwoordige ollandse TV priester Antoine Bodar als hulpkokje. Voor dat programma was hij blijkbaar wel effe naar Zuid Afrika gereisd.

Ik ben er van overtuigd dat de bisdommen morgen stapels brieven krijgen van verdwaalde zielen die zich weer tot het rijke rooms katholiek geloof willen bekennen !

Nu hoeven we enkel nog te wachten op een Braambos met een paar naakte nimfen in volle activiteit. Of heb ik dat al gemist ?

No comments: