Vrouwelijk talent

Ter gelegenheid van de 100ste vrouwendag weet De Standaard : "Bedrijven laten veel vrouwelijk talent onbenut". Natuurlijk is dat het topartikel op de eerste bladzijde.

Een paar uitreiksels :

"Bij haast alle bedrijven werken meer mannen dan vrouwen. De vrouwen die er werken, werken op lagere niveaus. In meer dan de helft van de bedrijven bestaan de hogere kaders voor 90 procent (of meer) uit vrouwen.

Meer nog : twee bedrijven op de drie schatten dat hooguit tien procent van de taken die cruciaal zijn voor het bedrijf, uitgevoerd wordt door een vrouw."

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=V72N6AJQ.

Uiterst leerzaam niet waar ? Ik kan natuurlijk schrijven dat het maandagochtend zetduiveltje gespeeld heeft, maar ik vind het leuker de tekst formeel te interpreteren zoals hij daar staat : ik heb altijd geweten dat het hoger kader eigenlijk meestal overbodig werk doet.

PS : op de website is de fout wel gecorrigeerd.

No comments: