Schadevergoeding

"De Belgische staat heeft de voorbije maanden al meer dan 205.000 euro moeten betalen aan asielzoekers voor wie geen opvang beschikbaar was.

Het probleem is dat er al maandenlang een groot tekort aan opvangplaatsen is voor nieuwe asielzoekers. De speciale centra zitten vol. De meer dan duizend inderhaast gehuurde hotelkamers zitten ook vol."


"Vijfenvijftig van die mensen trokken naar de rechtbank om opvang te eisen en ze kregen gelijk. De rechter besliste dat de overheid hen een dwangsom moet betalen van 500 euro per dag dat ze geen opvang krijgen."

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=F72N3PNP.

Asielzoekers of niet : echtparen met kinderen moeten onderdak krijgen, neen, verbeter dat : iedereen moet onderdak krijgen.

Maar dat de staat zichzelf moet bestraffen met boetes, dat gaat mijn petje te boven.

No comments: