Niet alleen conjunctuurspecialisten

Maar het zijn niet alleen de conjunctuurspecialisten die er lappen op geven.

Zie : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=FM2N4A6D&word=geen+wachttijden+van+50+jaar.

De directeur generaal van het VSKO, die koepel van het Vlaams "katholiek" onderwijs, schreef het stuk met de voormelde titel, want "bij ongewijzigd beleid" moeten scholen 50 jaar wachten op nieuwe infrastructuur.

Ik heb het al geschreven : zo kan ik het ook !

1 comment:

Anonymous said...

Wanneer gaat die dame met pensioen ?