Lessen economie

Blijkbaar vinden onze regeerders dat de jongeren meer kennis moet worden bijgebracht van economie en financiën.

Een reactie daarop vindt je in "Laat de lessen economie niet aan de economen." Ik voeg er aan toe : en zeker niet aan de bankiers. Een zéér lezenswaardig artikel : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=4A2MSU0L.

De schrijver stelt terecht: "De economische wetenschap - als ze dat substantief nog verdient - heeft gefaald, dat mag ook in die cursus staan." Hij weet ook : "De economische elite gaat in de fout, maar het is de jongere die zijn kennis moet bijspijkeren?"

Horse manure !

***
Een lezer reageert :

"Ik vind het toch belangrijk dat de overheid investeert in het meer weerbaar maken van onze jeugd tégen financiële oplichterij. Daarmee kan men een herhaling van de financiële crisis niet voorkomen, maar wel de schade beperken."

Dat is "kurieren am Symptom". De wagen wordt voor de paarden gespannen. Zolang men probeert een probleem op te lossen door de gevolgen ervan aan te pakken zal er ten gronde niets veranderen ! Het probleem ligt niet bij de jongeren die niets begrijpen, maar bij het totaal scheefgegroeide systeem !

Een andere lezer weet :

'Een econoom is iemand die achteraf perfect kan uitleggen waarom dat wat hij initieel voorspeld heeft niet uitgekomen is.' Economie wetenschap noemen is zoals astrologie verwarren met astronomie.

Amen !

No comments: