Gezeur

In De Standaard staat een commentaar dat we stilaan eens mogen ophouden met ons gezeur over alles en nog wat.

Lees : http://www.standaard.be/meningen/commentaar/index.aspx.

Blijkbaar had de journalist even een tekort aan inspiratie en koos hij voor dit ondankbaar onderwerp. Het artikel op zichzelf is geen onaardige illustratie van hetgeen de journalist zo nodig moet aanklagen.

Mis de commentaren niet !

No comments: