Beurzen

"Grondstoffen vuren beurzen aan."

Lees : http://www.tijd.be/nieuws/markten/Grondstoffen_vuren_beurzen_aan.8303420-442.art.

Ik wordt altijd weer ongesteld door dit soort commentaren. De ene zijn dood is de andere zijn brood. Maar de ene ligt wel dood onder het puin in Chili en de andere heeft er niets moeten voor doen om poen te scheppen.

We raken hier een fundamenteel - maar dikwijls immoreel - gegeven van de economie : vraag en aanbod bepalen de prijs. Alleen geldt dit niet enkel voor echte vraag en aanbod maar ook voor gemanipuleerde, of door natuurrampen verstoorde, vraag en aanbod. En geldt dat ook niet voor om het even welke natuurramp : Haïti is Chili niet ...

Nog enkele ernstige en goed geplaatste plagen, tsunamies, coverstromingen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, en de beurzen halen weer hun records van voor de crisis.
Beurk !!! Nu word ik pas echt ziek !

No comments: