180 procent

In De Standaard.biz staat een vette kop : "Schuld van 180 procent dreigt".

Lees :
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=FM2N49OA&word=schuld+van+180+procent+dreigt.

"Als de regering niet ingrijpt, loopt de overheidsschuld tegen 2020 op tot 127 procent van het bruto binnenlands product, waarna ze tijdens de daaropvolgende tien jaar zal exploderen tot 180 procent." Dat blijkt uit berekeningen van een conjunctuurspecialist van KBC. "Om de schuld tegen 2020 terug te dringen tot het niveau van voor de crisis en tegelijk de extra uitgaven voor de vergrijzing op te vangen, is volgens de KBC-econoom van 2012 tot 2020 een budgettaire inspanning nodig van 8,6 procent van het bbp. Een zware opdracht, ... ‘maar ze is niet onoverkomelijk'. Daarvoor zal echter ‘een drastische ommekeer van het beleid' nodig zijn."

Over de boodschap an sich : niets dan goeds.

Toch een paar opmerkingen : een conjunctuurspecialist, "wadisda" ? Ik ken er velen die zich zo noemen of zo genoemd worden, ik ken er geen enkele die het echt is. Ik heb ergens nog een paar voorbeelden bewaard van topmensen uit die branche die in 2007, met grote overtuiging verklaarden dat er géén recessie aan de horizon te bespeuren was ...

En nog : die eerste zin, betreffende die 180 procent ! Zo kan ik het ook wel ! Daarvoor moet ik geen conjunctuurspecialist zijn, daarvoor moet ik zelfs geen school gelopen hebben !

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Toch even een nuance, une fois n'est pas coutume.

Er bestsaan wel degelijk brilliante conjunctuuranalysten, maar voor het opstellen van betrouwbare prognoses hebben de meeste onder hen een (rot)slechte track record.

En gelukkig maar, want correcte prognoses zouden betekenen dat het menselijk gedrag perfect te voorspellen is.

Gelukkig zijn we (nog steeds) geen robotten !