Rijk zijn

De Tijd heeft een lijstje met tien redenen waarom de meeste mensen, uw dienaar inbegrepen, niet rijk zijn.

Lees : http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/budget/10_redenen_waarom_je_niet_rijk_bent.7954978-2214.art.

Ik kan er direct twee aan toevoegen :

-- ik heb nooit echt de ambitie gehad om rijk te worden ;
-- en, veel belangrijker, ik heb nooit over lijken willen lopen. Niet dat alle rijken dat gedaan hebben, maar veel zal het toch niet schelen.

No comments: