Junior spreekt

"Naar het voorbeeld van het Europees parlement wil Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) ook hearings introduceren in het Vlaamse parlement. De parlementsleden kunnen dan ministers uithoren nog voor ze aangesteld zijn, in plaats van de hele regering in één keer het vertrouwen te moeten geven. De Gucht: 'Het lijkt mij niet meer dan normaal dat het parlement de mogelijkheid krijgt om na te gaan of de kandidaat-ministers met kennis van zaken spreken over de materies binnen de ministerportefeuille die zij ambiëren.' "

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GVM2HAJSE.

En wat zou een hearing veranderen aan de grond van de zaak ? Niets komma niets tenzij nog meer uitstel bij de vorming van een "regering". En waarom ook geen examen voor kandidaat volksvertegenwoordigers en senators ? Maar intussen staat junior toch nog eens lekker in de krant.

Nogmaals, onze heersers en would be heersers zijn zeer sterk in het werk met spiegels (smoke and mirrors) , in het "Kurieren am Symptom" : de echte problemen verdoezelen en zich bezighouden met irrelevante bijkomstigheden.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Oost Vlaanderen is echt "gezegend" met (vooral) blauwe juniors. Eigenlijk teveel van het "goede".