Dwaze varia

-- De Vlaamse minister van Inburgering wil dat kandidaat-inwijkelingen vanaf 2011 overal ter wereld een inburgercursus kunnen aanvragen.

Zie : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=J02H5IP7&word=inburgeren+kan+ook+in+buitenland.

Naar goede gewoonte in politieke kringen wil hij God en klein Pierke bij zijn beleid "betrekken". "Hij wil ook de autochtone Vlamingen stimuleren om Nederlands te praten met nieuwkomers, en geen dialect of een andere taal."

Een paar opmerkingen : is een van de redenen waarom dit land verlamd is niet dat de excellenties geen verantwoordelijkheid meer durven nemen en bij iedere stap de consensus zoeken van een onoverzichtelijke groep lobbies ? En gaat zijne excellentie binnenkort ook proberen te regelen hoeveel blaadjes wc-papier ik mag gebruiken bij elk toiletbezoek ?
*

--- In "Oude argumenten gelden niet meer" gaat De Standaard vandaag weer resoluut de communautaire toer op in verband met de gezondheidszorg.

Lees :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=FQ2H16KD&word=oude+argumenten+gelden+niet+meer.

De auteur maakte een soepje van vele argumenten om de splitsing toch maar door te voeren. Ik begrijp zijn argumentatie niet te best, en volgens mij zit zijn artikel vol tegenstrijdigheden, maar iedereen weet dat ik niet van de slimsten ben.
*


--- Nog een Vlaamse excellentie, die van onderwijs, wil dat het onderwijs inspanningen doet om leerlingen tegen misleidende reclame ( is er dan andere ?) en kredietaanbiedingen te wapenen. Bref, hij wil dat de jongeren leren "nee" zeggen.

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=J02H5DR6&word=jongeren+leren+nee+zeggen.

Ook wil hij dat dit alles vanaf volgend schooljaar in de eindtermen staat.

Onze jongeren kunnen met moeite nog correct lezen en schrijven, laat staan spreken, weten niets meer van geschiedenis en denken dat Rio de Janeiro de hoofdstad van Afrika is, maar ze zullen wel weten wie de (kleine) afzetters zijn. De grote zakkenmensen en multinationals blijven toch altijd buiten schot.

En nog wat galspuwerij : tegen "onnozelheden" en "bijkomstigheden" leren de jongeren neen zeggen, maar niet tegen belangrijke bedreigingen in het maatschappelijk leven. Kurieren am Symptom heet dat in het Duits.

--- De Turkse eerste minister beschuldigt de critici van Iran van hypocrisie en noemt de westerse vrees dat Iran aan een atoomwapen werkt "geroddel".

Lees :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=J02H5DQ2&word=turkse+premier.

De man bekritiseerde ook Europese leiders die vooroordelen tegen zijn land hebben. Hij verwees naar Frankrijk en Duitsland. De man moet hoog nodig eens een miniem stukje van de bijbel lezen : de parabel van de splinter en de balk.

Voor mij is dit het zoveelste bewijs dat Turkije niet in de EU hoort.

3 comments:

Pablo Carpintero said...

Ook misleidend : de punten- en sterrenregen voor topkoks. Wat een uitzinnige bedoening !

Ook daarvoor sparen mensen zich het eten uit de mond : om daar al was het maar een keer het nectar van de goden te kunnen proeven.

Puur commerciële waanzin ! Moet dat ook in de eindtermen ?

Pablo Carpintero said...

En met de volledige medewerking van de media. Twee volle bladzijden in mijn "kwaliteitskrant".

piet azijn said...

Chefkoks : de hogepriesters, nee de goden van het begin van de 21e eeuw in het boerennest Flaanderen en in de wijde omstreken.

En wie maakt die goden ? Een legertje anonieme "critici", zo genaamde professionele fijnproevers, maar die hun geloofwaardigheid in deze tijd bijna uitsluitend uit de media halen.

Brrr