Banken

Gisteren ben ik - zeer tegen mijn vaste gewoontes in - ingegaan op een uitnodiging van mijn bank voor een gesprek over mijn slecht belegde spaarcentjes (een spaarboekje brengt immers alleen nog op voor de banken) . Natuurlijk werd ik ook uitvoerig ingelicht over "betere" alternatieven.

Ik werd dus bijna bedolven onder schijnbaar aanlokkelijke voorstellen, allen natuurlijk aangepast aan mijn "risicoprofiel". Ik ga er zeker en vast diep over nadenken vooraleer ik een beslissing neem, want een van mijn eerste stelregels is : vertrouw nooit een bank die je een ongevraagde dienst wil verlenen of een gunst wil bewijzen.

Geen slecht woord over de persoon die mij te woord stond : de overtuiging droop er van af ; maar die persoon moet ook leven en dus verkopen.

En ook nu schijnen de voorstellen te draaien rond het beperken van mijn potentieel verlies ; terwijl de potentiële winst eigenlijk de andere kant uitvloeit. Maar dat zal ik wel totaal verkeerd begrepen hebben - mijn achterdochtige aard, weet je wel.

En dus blijf ik met Piet vragen: "Wat gebben wij vandaah heleerd ?".

Ik heb alvast geleerd dat de banken niets geleerd hebben. La fuite en avant ... comme d'habitude. Of heb ik dat weer verkeerd voor ?

2 comments:

pablo said...

Uit De Morgen van vandaag :

"De Belgen hebben vorig jaar bijna 900.000 nieuwe spaarboekjes geopend. Het gaat om de grootste stijging in zeker tien jaar, zo schrijft De Tijd.

Door de forse toename stijgt het aantal gereglementeerde spaarboekjes voor het eerst sinds 1999 weer boven 18 miljoen. De forse toename in 2008 heeft alles te maken met een vlucht naar de veiligheid van het klassieke spaarboekje."

Zijn die 900.000 Belgen die hun geld practisch gratis aan de bank geven dan even veel onnozelaars en nit wits, of weten ze iets dat de banken niet willen weten ?

davy said...

dat van die 900.000 belgen daar zijn wij ook bij hoor!!
maar alleen er staat geen geld op al die verschillende banken!!