Liefde

De Morgen publiceert de kritiek van een lid van het Vlaams parlement op de beleidsnota van de minister van cultuur.

Zie : http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1023033/2009/10/30/Een-grote-liefdeloosheid-voor-de-kunst.dhtml.

Deze kritiek bevat een zéér bizarre passage :

"In deze beleidsnota ontbreekt erg veel, maar vooral één frappant punt: liefde voor de kunsten en voor de kunstenaars. Zij zijn het hart van het cultuurbeleid en creëren het erfgoed van de toekomst."

Liefde ? Liefde ?? Moet de overheid liefde opbrengen voor om het even wat en voor kunst en kunstenaars in het bijzonder ???

Ik vermoed dat de auteur centen bedoelt, want hoe druk je "liefde voor de kunst" anders uit ? Alhoewel, met groene jongens weet je nooit ...

Ik heb het al geschreven : in deze barre tijden zou iedere cent die aan cultuur in het algemeen, of aan kunst in het bijzonder, wordt uitgegeven tien keer moeten worden omgedraaid !

No comments: