Electrabel

Jullie weten allen hoe diep ik de heren en dames van Europa in mijn hart draag. Maar nu en dan - heel soms - lijken ze toch in staat om een verstandig en rechtvaardig besluit te nemen.

De Morgen weet dat ze het accoord tussen Electrabel en de regering zullen kelderen omdat het het quasi monoplie van Electrabel in België voor meerdere jaren betonneert.

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1020027/2009/10/24/Europa-gaat-deal-Van-Rompuy-met-GDF-Suez-kelderen.dhtml.

Goed zo, dames en heren !!!

2 comments:

Pablo Carpintero said...

Minister Magnette in De Morgen :

"We zitten in een crisis, waardoor de energieprijzen relatief laag liggen. Vorig jaar zijn ze fel verhoogd, reden waarom we de controle opgevoerd hebben. De komende jaren zullen de prijzen weer lichtjes toenemen. Het 'opvolgingscomité' dat de regering samen met de sector zal oprichten moet er wel voor zorgen dat de stijging van de prijzen wordt afgetopt".

Ik heb de indruk dat die heer volledig "ingepakt" is door de "tegenstrever". Heeft die man ooit al een energiefactuur in de hand gehad ?

Indien nodig zal ik hem met veel genoegen de mijne bezorgen !!!

Pablo Carpintero said...

Lezenswaardig :

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1020052/2009/10/24/Het-is-de-hoogste-tijd-voor-een-Pax-Consumentica.dhtml.