Zwartrijders

"Pas nadat zwartrijders drie keer betrapt zijn, moet de politierechtbank tot vervolging overgaan. Dat schrijven de procureurs-generaal in een richtlijn aan hun parketten.

‘De regel is dat de politierechtbank reizigers dagvaardt die driemaal betrapt zijn op onregelmatig reizen.' Met andere woorden: pas nadat een zwartrijder tot driemaal toe op heterdaad is betrapt op reizen zonder ticket en bovendien niet is ingegaan op de voorstellen tot minnelijke schikking van de NMBS, moet hij of zij zich voor de politierechter verantwoorden.

De procureurs-generaal lijken in hun brief te beseffen dat deze nieuwe richtlijn op onbegrip kan stoten. Zij voegen er dan ook aan toe dat ‘deze directieve geen hinder kan zijn om er een strengere vervolgingspolitiek op na te houden' en om dus zwartrijders al na een eerste of tweede vaststelling te vervolgen."

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=9C2FRC0I.

Onbegrip ? Is dit ook geen mogelijke opening naar willekeur ?

No comments: